AZE ENG
GÖRÜLƏN İŞLƏR
"Azəryaşlandşaft” ASC-nin istehsalat fəaliyyəti
05.06.2018 00:00

“Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu” ASC-yə yaşıllıqların salınması üçün ayrılmış ərazilər hətta mal-qara otarmağa yararsız, şoranlaşmış, su və qamışlıq basmış, neft və tikinti tullantıları ilə çirklənmiş, istifadəsiz qalmış torpaqlardan ibarət olmuşdur. Bu müddət ərzində həmin ərazilərdə 4 milyon m3-dən artıq torpaq-hamarlama işləri aparılmış, dərə və yarğanlar doldurulmuş, neft və məişət tullantıları ilə çirklənmiş ərazilər təmizlənmiş, sahələrə yaşıllıqların salınması üçün 300 min m3-dən çox münbit torpaq qatı əlavə edilmiş, üzvi və mineral gübrələr verilmişdir.  

Oxunub : 950